Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2013

dianass

I swear, people at school walk so damn slow

Then I’m just there behind them like,

Reposted fromwormstache wormstache viasawicka sawicka
dianass
1903 106d
Reposted fromsmutnykamien smutnykamien viasawicka sawicka
dianass
6991 f612 420
Reposted frommhsa mhsa viasawicka sawicka

February 10 2013

dianass

<3

Kiedy szampon dostał ci się do oka...

1

Kiedy ugryzłeś się w język...

2Kiedy twoja ocena z testu była wyższa niż się spodziewałeś...

3Kiedy widzisz swoją znajomą w samochodzie obok i próbujesz dać jej znać...

4


 

Kiedy zobaczyłeś kogoś z paczką gum do żucia...

5


Kiedy twoja koleżanka kupiła sobie nowe buty... 

Kiedy zobaczyłeś swoje stare zdjęcia...

6

 

Kiedy ktoś próbuje cię dobudzić...

7

 

Kiedy twoja dziewczyna przemawia publicznie...

8

 

 

Kiedy idziesz pokazać komuś coś ekscytującego, a osoba za tobą aż podskakuje...

9


 

Kiedy ktoś się pyta czy może gryza...

10


 

Kiedy w dzieciństwie prosiłeś rodziców o kupno zabawki...

11


 

Kiedy pokonałeś kogoś w grze...

12


 

Kiedy bardzo spodobało ci się coś w sklepie i spojrzałeś na cenę...

13


 

Kiedy widzisz gorącą laskę w klubie...

14


 

Kiedy ktoś mówi, że książka jest lepsza niż film...

15


 

Kiedy jedziesz samochodem pośród wysokich budynków...

16


 

Kiedy ktoś ci mówi, że za dużo jesz...

17


 

Kiedy ktoś prosi cię, żebyś jadł z zamkniętymi ustami...

18


 

Kiedy opowiedziałeś żart, z którego wszyscy się śmiali i teraz, siadając, czujesz w sobie tę ogromną moc...

19

by JOE MONSTER
 

dianass
dianass
3806 5b59 420
Reposted fromlaziness laziness viaisnotcominghome isnotcominghome
dianass
dianass
2163 6c3e 420
dianass
dianass
dianass
0294 5613 420
dianass
5077 0e89
Reposted fromkasiazua kasiazua viaisnotcominghome isnotcominghome
dianass
dianass
0479 bcf1 420
dianass
3191 9c57 420
dianass
dianass
1549 ba75 420
Reposted fromscorpix scorpix viaisnotcominghome isnotcominghome
dianass
7777 0220
Reposted fromrof rof viaisnotcominghome isnotcominghome
dianass
0739 e56e
Caring for others even when you are angry with them
dianass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl